เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ ด้วยกองทัพ Freelance จากทุกมุมโลกของ Fiverr

05th Jul 2015

Fiverr เป็นออนไลน์แพลตฟอร์ม ที่เหล่า Freelancer จากทั่วโลกมารวมตัวกันเสนอขายบริการ ที่ราคาเริ่มต้นแค่ 5USD หรือประมาณ 170 บาทเท่านั้นเอง